Jual Seragam IMM

Apakah IMM itu ? IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa islam yang beraqidah Islam bersumber Al-Qur’an dan As-Sunnah. IMM didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M di Yogyakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Selain itu kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah. Setiap hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah.

Kelahiran IMM pada awalnya jug disebabkan adanya hubungan dekat yang tidak kentara antara Muhammadiyah dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dan hubungan dekat itu dapat dilihat ketika Lafran Pane mau menjajagi pendirian HMI.

Dia bertukar pikiran dengan Prof. Abdul Kahar Mudzakir (tokoh Muhammadiyah) dan dia setuju. Dan Pendiri HMI yang lain adalah Maisarah Hilal (cucu KHA. Dahlan) yang juga seorang aktivis di Nasyi’atul Aisyiyah.

Tujuan kehadiran IMM pertama kali ialah untuk membentuk akademis Islam dalam rangka melaksanakan tujuan Muhammadiyah. Dan Aktivis IMM pada awal kehadirannya yang paling menonjol ialah kegiatan Keagamaan dan Pengkaderan, sehingga IMM pada awal kelahirannya disebut sebagai kelompok Pengajian Mahasiswa Yogya.

Selain itu anggota IMM memiliki seragam keanggotaan yang sering dipakai.

Di sini menjual seragam IMM murah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *