Jual Seragam Laskar Merah Putih

Laskar merah putih merupakan sebuah wadah perhimpunan aktivis, anggota masyarakat, gabungan 106 LSM yang mempunyai visi yang sama, dalam rangka mewujudkan kemerdekaan yang hakiki dan membela kebenaran serta menegakkan keadilan terhadap yang lemah diatas bumi pertiwi dengan nama FORUM BERSAMA LASKAR MERAH PUTIH nama pada waktu itu. Yang didirikan pada tanggal 28 0ktober 2000 dengan inspirator Alm. Eddy Hartawan Siswono dan beberapa rekannya.

Garis perjuangan Laskar Merah Putih adalah

Azas Laskar Merah Putih yaitu Pancasila

Tujuan Laskar Merah Putih yaitu Masyarakat Adil dna Makmur yang tidak mengenal penindasan dan penghisapan dalam segala bentuk.

Selain itu anggota dari Laskar Merah Putih memiliki seragam ke anggotaan….

Di sini menjual seragam Laskar Merah Putih Murah..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *